آغاز اکران تیزر رسمی افتتاحیه رویداد پایتخت فرهنگی جهان اسلام در شبکه های تلویزیونی

منشور «مشهد» پایتخت فرهنگ جهان اسلام

منشور «مشهد» پایتخت فرهنگ جهان اسلام

مشهد، از جانب آیسسکو(سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی اسلامی ) به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2017 (دی ماه 1395 تا دی ماه 1396) برگزیده شده است.

ادامه مطلب