•  صفحه اصلی
  • رویدادها
  • اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری: مشهد 2017

اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری: مشهد 2017

اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری: مشهد 2017
days 

مهلت ارسال اصل مقالات تا 30 دي ماه 1395 تمديد گرديد.

  • اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری: مشهد 2017
    05 اردیبهشت 1396
    00:00
    00:00