نخستین اجلاس شهرداران جهان اسلام

نخستین اجلاس شهرداران جهان اسلام
days 

نخستین اجلاس شهرداران جهان اسلام پنجم و ششم اردیبهشت ماه امسال در مشهد، پایتخت فرهنگی جهان اسلام برگزار می شود.

  • نخستین اجلاس شهرداران جهان اسلام
    05 اردیبهشت 1396
    00:00
    00:00