کنفرانس معماری ایران، گذشته، اکنون و آینده

کنفرانس معماری ایران، گذشته، اکنون و آینده
days 

کنفرانس معماری ایران، گذشته، اکنون و آینده با مضمون ویژه فضاهای مذهبی و آیینی به عنوان بزرگترین رویداد هم اندیشی معماری در مشهد 2017، پایتخت فرهنگی جهان اسلام چهارم و پنجم مرداد ماه در مشهد برگزار خواهد شد.

  • کنفرانس معماری ایران، گذشته، اکنون و آینده
    04 امرداد 1396
    00:00
    00:00