•  صفحه اصلی
  • رویدادها
  • برگزاری هفتمین جشنواره جهانی اتحاد رادیو تلویزیون‌های کشور‌های اسلامی در پایتخت فرهنگی جهان اسلام

برگزاری هفتمین جشنواره جهانی اتحاد رادیو تلویزیون‌های کشور‌های اسلامی در پایتخت فرهنگی جهان اسلام

برگزاری هفتمین جشنواره جهانی اتحاد رادیو تلویزیون‌های کشور‌های اسلامی در  پایتخت فرهنگی جهان اسلام
days 

هفتمین جشنواره جهانی اتحاد رادیو تلویزیون‌های کشور‌های اسلامی در مشهدالرضا ، پایتخت فرهنگی جهان اسلام برگزار می شود.

  • برگزاری هفتمین جشنواره جهانی اتحاد رادیو تلویزیون‌های کشور‌های اسلامی در پایتخت فرهنگی جهان اسلام
    11 تیر 1396
    00:00
    00:00