22 اسفند 1395  |  7

  مراسم رونمایی از کتاب نفیس مشهد

نشست صنعتگران خراسان رضوی با مسئولان دبیرخانه رویداد مشهد 2017 برگزار شد و طی مراسمی از کتاب نفیس مشهد نیز رونمایی شد.

Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name