•  صفحه اصلی
  • گزارش تصویری افتتاح سومین جشنواره فرهنگ ملل
 29 فروردین 1396  |  13

  گزارش تصویری افتتاح سومین جشنواره فرهنگ ملل

سومین دوره جشنواره فرهنگ ملل با شعار صلح و دوستی و همزمان با رویداد مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام 28 فروردین ماه در دانشگاه فردوسی آغاز به کار کرد.

Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name
Photo Name