08 فروردین 1396  |  20

  المانهای نوروزی پایتخت فرهنگی جهان اسلام

معاونت فرهنگی شهرداری مشهد در جشنواره "بهار فیروزه‌ای ۹۶" با اجرای برنامه‌های فرهنگی مانند سرود و نمایش خیابانی و رونمایی از المان‌ها و تزئینات شهری با شیوه‌ای جدید و با رویکرد معرفی مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام، به استقبال زائران امام رضا(ع) رفته است.