سلطان علی مشهدی خالق شاهکارهای خوشنویسی ایرانی

در میان خوشنویسان خط نستعلیق کمتر کسی به اندازه «سلطان‌علی مشهدی» در دوره‌ی حیات هنری خود و در تعامل با طبقه حاکم و مردم، کسب شهرت نموده است.

ادامه مطلب

خراسان قطب خوشنویسی اسلامی

از دوران قدیم، خراسان قطب خوشنویسی اسلامی بوده و مورخان، این استان پهناور را یکی از قله‌های هنر خوشنویسی عنوان کردند؛ زیرا افزون بر اینکه شماری از خوشنویسان خراسان در دوران قدیم، آوازه طولانی داشتند، بسیاری از هنرمندان این هنر نیز گمنام ماندند، اما آثار خوبی برجا گذاشتند.

ادامه مطلب

آینه کاری مشهد

اولین آینه‌کاری در زیر گنبد روضه‌ منوره در دوره‌ ناصرالدین شاه و تولیت عضدالملک به دستور میرزا محمدصادق قائم مقام در سال 1275ق انجام گرفت.

ادامه مطلب

سفالگری در نیشابور

نیشابور در دوران طلایی اسلام یکی از مراکز بزرگ صنعت سفالگری، کوزه گری و صنایع وابسته به شمار می‌رفته‌است.

ادامه مطلب همه موارد