مدرسه علمیه عباسقلی‌خان

این مدرسه در ابتدای خیابان نواب صفوی در مشهد و حاشیه زیرگذر قرار دارد و از جمله مدارس قدیمی دایر است که در سال ۱۰۷۷ق در زمان حکمرانی شاه سلیمان صفوی، به اهتمام عباسقلی‌خان (والی یا بیگلربیگی خراسان) و سرپرستی وزیرش «سعدالدین محمد» ساخته شده است.

ادامه مطلب

مشهد؛ شهر علم

مشهد با دارا بودن مراکز دانشگاهی و آموزش عالی متعدد، به ویژه دانشگاه فردوسی مشهد با بیش از ۲۳ هزار دانشجوی داخلی و خارجی، عملاً به قطب دوم دانشگاهی کشور پس از تهران مبدل شده‌است.

ادامه مطلب

بیشترین مفاخر علمی تاریخ ایران در خراسان

بزرگانی مانند حکیم ابوالقاسم فردوسی، خواجه نصیرالدین توسی، خواجه نظام الملک توسی، امام محمد غزالی، احمد غزالی، شیخ توسی، جابربن حیان، اسدی توسی و دقیقی توسی نام هایی هستند که هر کدام در عرصه تاریخ علم و ادب جهان کاملا شناخته شده هستند.

ادامه مطلب

حوزه علمیه خراسان

حوزه علميه خراسان در افق 1414، دومين حوزه علميه شيعي در عرصه تفقه، توليد علم و زمينه‌سازي نظام‌هاي ديني و تمدن‌ نوين اسلامي در جهان است.

ادامه مطلب همه موارد