بیشترین مفاخر علمی تاریخ ایران در خراسان

بیشترین مفاخر علمی تاریخ ایران در خراسان
 28 بهمن 1394  |  3535 بازدید

بیشترین مفاخر علمی تاریخ ایران در خراسان

بزرگانی مانند حکیم ابوالقاسم فردوسی، خواجه نصیرالدین توسی، خواجه نظام الملک توسی، امام محمد غزالی، احمد غزالی، شیخ توسی، جابربن حیان، اسدی توسی و دقیقی توسی نام هایی هستند که هر کدام در عرصه تاریخ علم و ادب جهان کاملا شناخته شده هستند.

 اگر نگاهی به نام آوران اهل توس بیندازیم خواهیم دید که این شهر زادگاه بیشترین و بزرگترین مفاخر علمی و فرهنگی و ادبی این سرزمین است. بزرگانی مانند حکیم ابوالقاسم فردوسی، خواجه نصیرالدین توسی، خواجه نظام الملک توسی، امام محمد غزالی، احمد غزالی، شیخ توسی، جابربن حیان، اسدی توسی و دقیقی توسی نام هایی هستند که هر کدام در عرصه تاریخ علم و ادب جهان کاملا شناخته شده هستند. البته برخی بزرگان مانند میرداماد نیز هر چند زاده توس نبودند ولی از کودکی در این شهر بزرگ شده و تحصیل کردند. 

تمامی بزرگانی که نام برده شدند، نامهایی هستند که در تاریخ دنیا و جهان اسلام کاملا شناخته شده اند که عمدتا در قرون طلایی تاریخ ایران (قبل از قاجار) می زیستند. هر چند ایران زمین مشاهیر بزرگ بسیاری دارد ولی این پست بر روی مشاهیر جهانی متمرکز شده است که نه تنها همه ما بلکه همه مورخان و ادیبان و دانشمندان جهان آنها را بخوبی می شناسند.

  افزودن نظر