اخبار

فردی که با دغدغه فرهنگی تصمیم به ایجاد یک سمن می‌کند به طور قطع خلاقیت، ابتکار، جدیت و تعهد بیشتری نسبت به کارمندی دارد که از روی وظیفه اداری پیگیر موضوعات فرهنگی است.

اخبارویژه

رویداد «مشهد پایتخت فرهنگ اسلامی» توفیقی بود که ما نتوانستیم درست از آن استفاده کنیم
مهدی شریفی:
معرفی تاریخچه مشهد مهمترین ماموریت نمایشگاه ناشران جهان اسلام است
عضو شورای اسلامی شهر مشهدمقدس:
معاون رییس جمهور اختصاص ردیف بودجه پایتخت فرهنگی جهان اسلام در برنامه بودجه سال 97 تاکید کرد
از فرصت 2017 باید برای انتقال پیام های فرهنگی مبتنی بر ارزش های سرزمینی، استفاده کرد
دبیر پایتخت فرهنگی جهان اسلام:

آخرین تصاویر

آخرین ویدئوها