•  صفحه اصلی
  • اخبار
  • پایتخت فرهنگی جهان اسلام در راستای تحقق سند چشم انداز مشهد است

  عضو هسته علمی دبیرخانه پایتخت فرهنگی جهان اسلام:

پایتخت فرهنگی جهان اسلام در راستای تحقق سند چشم انداز مشهد است

 20 فروردین 1396  |  1179 بازدید
پایتخت فرهنگی جهان اسلام در راستای تحقق سند چشم انداز مشهد است

عضو هسته علمی دبیرخانه پایتخت فرهنگی جهان اسلام گفت: رویداد مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام از جهات مختلف در راستای تحقق سند چشم انداز شهر مشهد است و گردشگری یکی از این ارکان است.

به گزارش دفتر ارتباطات رسانه ای پایتخت فرهنگی جهان اسلام، محمد سهیلی رویداد مشهد 2017را بهبودبخش و مکمل سند چشم انداز مشهد ذکر کرد و افزود: از جهاتی رویداد مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام خودش می تواند باعث تکمیل سند چشم انداز مشهد شود چرا که عرصه هایی قابل تامل در آن مطرح می شود که موجب بازبینی سند چشم انداز مشهد خواهد شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و فاوای شورای اسلامی شهرمشهد رویداد مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام را دارای ابعادی ذکر کرد که باید به آن توجه شود و یکی از جنبه هایی که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد نیز بحث کالبدی و معماری شهر مشهد است. با این توضیح که ساختار فیزیکی مشهد طوری باشد که بیانگر جایگاه جهانشهر باشد. در این مورد شهرسازی، معماری اسلامی، زیباسازی، سیما و منظر شهری مصداق این موضوع است.

سهیلی جنبه دیگر این موضوع را که از اهمیت بسیاری هم برخوردار است جنبه فرهنگی و اجتماعی دانست و افزود: رویداد مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام می تواند نگاه جدیدی به گردشگر و شهروند ارائه دهد. در واقع می شود نوع نگاه شهروندان و زائران را نسبت به هم بهبود بخشید. این در حالی است که هم شهروندان تصویر ذهنی درستی از زائران و شهر مشهد ندارند و هم  زائران تصویر درستی از مشهد و مردمش ندارند.

وی اضافه کرد: شاید از جنبه کالبدی نشود خیلی کار ویژه ای در راستای رویداد مشهد 2017انجام داد اما از این بابت می توان تعامل بین شهروند و زائر را بهبود بخشید.

رئیس کمیسون برنامه و بودجه و فاوای شورای اسلامی شهردر ادامه به جنبه دیگر پایتخت فرهنگی شدن مشهد اشاره کرد و گفت: بعد دیگری که قابل توجه ویژه ای است جنبه اقتصادی است. در این زمینه گردشگری و سرمایه گذاری در مشهد به عنوان پایگاه سرمایه گذاری بین المللی مورد توجه است.

سهیلی به ابعاد زیست محیطی و حمل و نقل شهری اشاره کرد و افزود: این ابعاد نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. چطور می شود مشهد جهانشهر باشد و جنبه بین المللی داشته باشد اما درگیر ترافیک و حمل و نقل نامناسب باشد.

وی رویداد مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام را از نظر تحقق بخشی سند چشم انداز مشهد، غنی کننده سند چشم انداز و موثر دانست.

رئیس کمیسون برنامه و بودجه و فاوای شورای اسلامی شهر مشهد عنوان داشت: در چشم انداز مشهد ابعاد مختلفی را در نظر گرفته ایم. کمیسیون برنامه و بودجه از ابعاد مختلف در راستای چشم انداز اثرگذار است. یکی از این اثرگذاری ها بخش برنامه کمیسیون است. در واقع سند چشم انداز یک سند برنامه محور است که شامل برنامه های کوتاه مدت و میان مدت است. از سوی دیگر در کمیسیون اقتصادی از بعد بودجه و اقتصاد سند هم تصمیمات مهمی اتخاذ می شود. در این کمیسون بیشتر به سرمایه گذاری خارجی و رویکرد افزایش درآمدهای عمومی شهرداری توجه می شود. در مورد سایر حوزه ها مانند خدمات شهری، حمل و نقل، فرهنگی و اجتماعی و ...از طریق برنامه در تعامل هستیم.


  افزودن نظر

آخرین تصاویر

آخرین ویدئوها