بین الملل

 10 آبان 1396  |  80 بازدید

  دبیر پایتخت فرهنگی جهان اسلام:

از فرصت 2017 باید برای انتقال پیام های فرهنگی مبتنی بر ارزش های سرزمینی، استفاده کرد

کنفرانس بین المللی معماری ایران در پایتخت فرهنگی جهان اسلام آغاز شد.

لیست بین الملل

آخرین تصاویر

آخرین ویدئوها