شهری

 22 آبان 1396  |  30 بازدید

  عضو شورای اسلامی شهر مشهدمقدس:

معرفی تاریخچه مشهد مهمترین ماموریت نمایشگاه ناشران جهان اسلام است

عضو شورای اسلامی شهر مشهد مقدس گفت: نوزدهمین نمایشگاه ناشران جهان اسلام آخرین رخداد فرهنگی سال 2017 است که باید از این فرصت بهره لازم را برد.

لیست شهری

آخرین تصاویر

آخرین ویدئوها