ستادی

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دبیرخانه پایتخت فرهنگی جهان اسلام در اداره فرهنگ و ارشاد مشهد بازدید کرد.

لیست ستادی

آخرین تصاویر

آخرین ویدئوها