• سد چالیدره
  • سد چالیدره
  • سد چالیدره
  • سد چالیدره
  • سد چالیدره
  • سد چالیدره
  • سد چالیدره
  • سد چالیدره

سد چالیدره

( فضای طبیعی)

سد چالی دره یک سد خاکی با هسته رسی است که بوسیله رودخانه جاغرق پرآب می شود.

سد چالی دره یک سد خاکی با هسته رسی است که بوسیله رودخانه جاغرق پرآب می شود. این سد در ابتدای جاده روستای نقندر و در سمت چپ جاده در دره ای با همین نام ساخته شده است. اخیرا به همت شهرداری طرقبه و سازمان گردشگری هزینه های بسیار زیادی برای زیبا سازی ارتفاعات اطراف سد صورت گرفته و مجتمع تفریحی توریستی چالیدره حاصل این تلاش می باشد. مکانهای زیبا جهت استراحت و همچنین قایقرانی از جمله محلهای جالب این مجموعه می باشد.